Vybavenie ohlásenia drobnej stavby


Drobná stavba je definovaná ako prízemná stavba, ktorej zastavaná plocha nie je väčšia ako 25 m2 a výška nepresahuje 5 m alebo podzemná stavba, so zastavanou plochou maximálne 25 m2 a hĺbkou 3 m. Ide teda o prístrešky, pivnice, prípojky stavby na rozvodné siete a iné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Aby ste mohli realizovať drobnú stavbu nepotrebujete stavebné povolenie, ale stačí vám iba ohlásenie drobnej stavby, ktoré doručíme spolu s projektom a potrebnými prílohami na stavebný úrad. Stavebný úrad nám po posúdení písomne oznámi, či nemá voči uskutočneniu drobnej stavby námietky.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528