Kontakt

Pavol Hašúk st.
Konateľ a garant stavebnej činnosti
Tel.: 0908 713 234
Email: hasuk.slovakia@gmail.com
Pavol Hašúk ml.
Ekonomické oddelenie a klientské centrum
Tel.: 0908 475 528
Email: hasukpavol@gmail.com

Ing. Katarína Šranková
Manažérka projektov
Tel.: 0911 446 200
Email: srankova.helpinvest@gmail.com
HelpInvest International, s.r.o.
Vodná 27
949 01 Nitra

IČO: 45665753
DIČ: 2023092401
IČ DPH: SK2023092401