Geodetická, projekčná a rozpočtová činnosť


Portfólio našich služieb je v oblasti developingu komplexné, pretože zahŕňa geodetickú, projekčnú aj rozpočtovú činnosť. Spolupracujeme s niekoľkými geodetmi, projektantmi aj rozpočtármi, ktorí sú uvedení aj na našej webovej stránke. Spomínané činnosti priamo súvisia s developovaním, navzájom sú prepojené a na sebe závislé. Keďže bez stanoveného rozpočtu, geodetických a projekčných podkladov nemôžete začať podnikať kroky vedúce k Vašej výstavbe, tieto služby najčastejšie využívame v súvislosti so zákazkami, ktoré realizujeme práve my. Tiež ich však ponúkame a zabezpečujeme aj samostatne.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528